Hakumenettely

Perustamisvuotta lukuun ottamatta järjestetään jatkossa jokaisen kalenterivuoden aikana vähintään yksi ja korkeintaan kaksi hakutilaisuutta. Hakemuksien ajankohdista ilmoitetaan tällä sivulla ja ilmoituksella paikallislehdissä, Närpiön Säästöpankki Oy:n sosiaalisten medioiden sivuilla sekä Närpiön Säästöpankki Oy konttoreissa. Hakemusmenettelyyn liittyvät tiedot sekä hakemuslomake löytyvät näiltä sivuilta.

Päätökset avustuksista tehdään kolmen kuukauden kuluessa hakemusajan päätyttyä.

Vastuu hakemusasiakirjojen saapumisesta määräajassa säätiölle on hakijalla. Hakemusajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Hakemusasiakirjat liitteineen ei palauteta. Säätiö voi pyytää tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä hakijalta.

 


Avustushakemuslomake (PDF)


Päätösmenettely

Säätiön hallintoneuvosto päättää vuosittain säätiön myönnettävien avustusten määrästä. Säätiön hallitus päättää avustusten myöntämisestä. Säätiön asiamies esittää hakemukset hallitukselle. Hallituksen päätöksestä ilmoitetaan suoraan hakijalle.

Avustuksen myöntäminen ei velvoita säätiötä avustamaan hanketta myöhemmässä vaiheessa. Säätiö voi myöntää avustusta hakemusta pienemmän määrän.

Myönnettyjen avustusten maksaminen

Säätiö voi päättää avustuksen maksamisesta kertamaksuna tai erissä.

Säätiö ilmoittaa henkilökohtaisesti avustuksen myöntämisestä. Tämän lisäksi säätiö voi julkistaa näille sivuille tietoa myöntämistään avustusten saajista ja niiden summista. Tietoa avustusten saajista ja niiden summista voidaan myös julkistaa Närpiön Säästöpankki Oy:n sosiaalisen median sivustoilla sekä paikallis- että päivälehdissä. Poikkeuksia myönnetyn avustuksen eräiden vastaanottajien nimen julkistamisesta tehdään, jos nimen julkistaminen paljastaisi henkilön sosiaalista asemaa tai terveydentilaa tai voisi asettaa saajan vaaratilanteeseen.

Säätiö voi halutessaan järjestää avustusten jakotilaisuuksia joihin paikalliset tiedotusvälineet kutsutaan.

Kun säätiö on myöntänyt hakijalle avustusta, hakijalla on mahdollisuus sovitulla tavalla tuoda yhteistyönsä säätiön kanssa julki.

Avustuksen vastaanottaja on velvollinen toimittamaan toteutuneen hankkeen nettisivustoilla esittämistä varten tarvittavaa tiedotusaineistoa. Avustuksen saaneen hankkeen selvitys tulee jättää säätiölle.

Perusteet maksetun avustuksen takaisinperimisestä

Mikäli hanke jolle säätiö on myöntänyt avustusta jostain syystä ei toteudu tai jos hanke keskeytetään, tulee säätiölle viivettä ilmoittaa. Maksettu avustus voidaan tällaisissa tapauksissa periä takaisin.