Välkommen

Stiftelsens ändamål är att befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda Kristinestad-Bötom-områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom Kristinestad-Bötom-området.

Detta årets ansökningsomgång är avslutad.